Címlap Kitüntető Oklevél Kitüntetettek
Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

Kitüntetettek-okl PDF Nyomtat Email

 

A Kitüntető Oklevelet elnyerő kollégáink:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 2019      

 

 2013

 

alt Dégi Márta a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán szerezett tanári diplomát. Kalocsán az Ének- Zenei Általános Iskolában, jól felszerelt műhelyben kezdhette pályáját. Kecskeméten a Tóth László Általános Iskolában (15 évig) szintén saját műhely állt rendelkezésére. Kis kihagyás után (gyermekvédelemben dolgozott, mint átmenetiotthon-vezető) visszatért a tanári pályára, és 1999-től tanított a Lánchíd Utcai Általános Iskolában 2012-ig. 2011-ben érett be a munka gyümölcse: Győrben a technika országos versenyen 4-ik helyezést értek el „fiai”, egyéniben is  benne volt egyikük az első 10 legjobban teljesítők között. Ugyanebben az évben Szeghalmon a „lányoknak” sikerült a 3-ik hely. Szervezett háztartástan szakkört, s az Ifjúsági Otthon szervezésében nyaranta városi „Kiskukta” tábort vezetett. Az általános iskolai szaktanári munka mellett adódott lehetőség a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán a leendő tanítóknak, óvónőknek átadni a tapasztalatokat a technika tantárgy szépségeiből. 2004-ben az Apáczai Tanítási Versenyen technika tantárgyból 1. helyezést ért el egy hallgatójával.
 alt
Radicsné Kósa Erzsébet 1979-ben szerzett tanítói diplomát Győrben, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Tanítóként dolgozott, 1995 és 1998 között a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola elvégzése után lett technika szakos tanár. A 2004/2005-ös tanévtől kezdve minden évben fiú illetve lány csapatokat készített fel a megyei technika- és életvitel versenyekre. Nyolc alkalommal szerepelt eredményesen, így jutva az országos versenyek döntőibe. A 2007/2008-as életvitel országos versenyen első helyezést ért el lánycsapata. A technika tanítása során mindig fontosnak tartotta, hogy a tananyag elsajátítása élményszerű legyen, a gyakorlati tapasztalatok útján jussanak el a tudáshoz. Évek óta délutáni kézműves foglalkozásokat is szervez érdeklődő diákjainak. A közel negyvenéves pályafutás alatt többször részesült elismerésben:
2002-ben  Sánta Lajos A tudásért a Fertődi Általános Iskolában alapítvány díját vehette át, ezt követően 2008-ban A Fertődi Általános Iskolában végzett kiemelkedő munkájáért elismerő oklevelet kapott. 2010-ben a Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány díjazottja lett.
 alt
Fodorné Magyar Ágnes a pedagóguspályán töltött harminc évben három debreceni iskolában dolgozott. Jelenlegi munkahelyén a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában immár tíz éve igazgatóhelyettes is. Sok más feladata mellett tervezett és irányított iskolájában pedagógiai innovációkat. mint előminősített referencia intézménynek, ökoiskola referencia területen akkreditált jó gyakorlata az intézményben megvalósuló technika-életvitel tanítás modellje. Sokan érdeklődnek, több település, kistérség alkalmazza sikerrel a helyi jó gyakorlatot. A TOE alapító tagja, a Debreceni Területei Szervezet vezetője, mely azóta is működik, ellátva Hajdú-Bihar Megyében a szaktanácsadás feladatait is. Lektorként segítette az OFI munkáját, majd a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy választható, mezőgazdasági változatát készítette el. Részt vesz abban az OFI projektben is, melynek részeként a „Gyakorlati életre nevelés” és „Természettudományos nevelés” területekre az egész napos iskola megvalósításához fejlesztenek tantervet, programot. Munkája másik nagy területe a tehetséggondozás. A Debreceni Egyetemmel együttműködve fejlesztettek komplex tehetséggondozó programot, melyben jelenleg 800 gyerek és 200 pedagógus tevékenykedik. Debrecen Városi Természettudományos Tehetséggondozó Munkaközösség vezetőjeként szervezi és irányítja 24 intézmény munkáját. 
 alt

Tóth András 1979-ben a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói oklevelet, 1983-ban kezdte technika szakos tanári tanulmányait Egerben, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán, majd 1988-ban szerzett fizika szakos diplomát a Nyíregyházi Tanárképzőn. A hollóházi Istványi Ferenc Általános Iskolában tanít a kezdetek óta; ma már a Mikóházi Lőricze Lajos Tagintézmény Hegyközi Általános Iskola – Pálháza is tanít technika–fizika szakos tanárként. Iskolájában kistérségi technika munkaközösség vezető lett. Hosszú évek óta részt vesz a TOE munkájában, konferenciáin és szakmai továbbképzésein. Rendszeresen részt vett a kistérségi versenyek szervezésében, diákcsapatokat készít fel a megyei és országos technika versenyekre.

Elért sikerei, eredményei:

2002-től folyamatosan részt vesz tanítványaival fizika, technika, közlekedési, háztartási megyei szervezésű versenyeken.

1997. Öveges József általános iskolai fizika verseny – országos döntő

2007. VIII. Országos Technika verseny - döntő

2008. Országos Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny - döntő

                                                                                                                                                                         Vissza

 2014

alt Boldog Andrea A Kecskeméti Lánchíd Utcai Általános Iskola tanára. Közoktatási vezető, majd 2013-ban a Pedagógiai Értékelés és mérés mesterképzési szakot szerzett.

A tehetséggondozás, a tanulmányi versenyekre való felkészítés egész eddigi pályáját végigkísérte. Segítették ebben szakkörvezetői tapasztalatai és a tehetséggel kapcsolatban megszerzett ismeretei is felkészültté tették a sikeres tehetségazonosításra és tehetséggondozásra. Technikából immár ötödik éve vesz részt iskolája csapata az Országos Technikaversenyek döntőjén. 2013-ban, köszönhetően a tanárnő elkötelezettségének, iskolája adott otthont a XIV. Országos Technikaverseny kétnapos döntőjének.

 alt
Horváth Irén A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola technika tanára, itt kezdte pályáját 1990-ben. Közoktatási vezetői és pedagógus szakvizsgával rendelkezik. A kezdetektől elkötelezett híve a technika tanításának, így vasakarattal és szorgalommal teremtette meg tárgya szaktantermi és szertárral ellátott környezetét. Számos megyei és országos szaktárgyi versenyeredmény tanúsítja elhivatott és eredményes felkészítő munkáját. Többször szerepeltek diákjai az országos döntők dobogós helyein. Iskolájában működik egy Technika tehetséggondozó program, amely immár évek óta sikerrel dolgozik. Tanártársunk az aktív tanáregyesületi munka egy hálátlan feladatát is elkötelezetten végzi, szakmai-módszertani folyóiratunk szerkesztői feladatait is ellátja, köszönet érte.
 alt
Pálfi Györgyné Pedagógiai hitvallása, hogy élményszerűen, konkrét mindennapi tevékenységek végzése közben játékosan kell átadni az ismereteket! Nem elkülönítetten kell kezelni a témaköröket, s megoldani a problémákat, hanem együttesen láttatva. Így végzett mindennapi nevelő-oktató munkája során, és a Katolikus Pedagógiai Szolgáltató és Továbbképző Intézet felkérésére tantárgygondozóként az általános iskolai technika és matematika tanárok számára több szaktárgyi továbbképzést tartott. Tanítványait eredményesen készítette fel a kerületi és budapesti tanulmányi versenyekre (technika és matematika tárgyból), valamint számos tanórán kívüli programra vitte el őket.
 
 alt

Szebeni János A somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskolában dolgozott, itt tanított matematikát, fizikát, informatikát és technikát. A 2002-ben induló energiatakarékossági vetélkedővel kapcsolódott be a versenyeken való részvételbe. Kezdetben szinte az egyetlen falusi iskola voltak, akik akkor részt vettek a színvonalas vetélkedőn. Természetesen a kezdeti sikerélmények hatására is lelkesedésük a későbbiekben is megmaradt és rendszeres indulói voltak a versenynek. 2004-ben költözött Veszprémbe, 2009-től már nem csak résztvevője, hanem szervezője is a megyei energiatakarékossági vetélkedőnek.

 

                                                                                                                                                                          Vissza

2015

 

 alt
Bán Mihály Tanítói oklevelet technika szakkollégistaként Győrben, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, technika tanári szakos diplomát pedig Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett.  Csaknem 30 éve tanítja a technikát jelenlegi munkahelyén a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. Technikatanításában különleges hangsúlyt kap a közlekedésre nevelés. Vasúti terepasztal, motorszimulátor, motoros gokart, quad, segéd-motorkerékpár kelti fel a gyerekek érdeklődését. Iskolájából – a tanár úr innovációjaként - indult a mára megyei szintre jutott Virtuális Ipari Park nevű fejlesztőverseny is.
 alt
Bertáné Bíró Judit 1980-ban szerzett biológia –rajz szakos tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1992-től a Veszprémi Báthory István Általános Iskola tanára.  1999-ben a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán háztartásökonómia –életvitel szakos diplomát is szerzett. Ezután kapcsolódott  be a technika tanításába. Hosszú évek óta szerepel diákjaival az életvitel versenyek megyei fordulóiban. Ennek eredményeként jutottak diákjai számos alkalommal az országos döntőbe. 2015-ben, mint a 2014-as életvitel verseny országos döntőjének megnyerője iskolájában teremtette meg a feltételeket a 2015-es verseny döntőjéhez. Diákjai többször bejutottak az Életvitel verseny országos döntőjébe és ott eredményesen szerepeltek. Első, harmadik és 5. hellyel valamint egyéni első hellyel is büszkélkedhet.
 alt
Rejtliné Marton Erika a Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola tanára 2005-ben a Berzsenyi Dániel Főiskolán másoddiplomásként háztartásökonómia-életvitel szakos tanár lett.  2015-ben a  Nyugat-magyarországi Egyetemen játék és szabadidő-szervező tanár diplomával bővítette tudását. A technika tantárgy tanítására 2011. szeptemberétől nyílt lehetősége. Ettől kezdve folyamatosan szívén viselte a tehetséggondozást, a legjobbaknak biztosítva a versenyeken való megmérettetést.  Az elméleti tudás mellett a gyakorlati alkalmazást, a modellezést tartja fontosnak. Tanulóit sikerrel készíti fel katasztrófavédelmi, közlekedési, honvédelmi és tantárgyi versenyekre. Az elmúlt évben tanintézménye részt vett a Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés pályázaton, ebben iskolai koordinátorként segítette a szervezést és lebonyolítást.  Ennek keretében Egészségnap, Sportnap, Víz hete nagyrendezvényt szervezett tanártársaival. A tanárnő csapatai az utóbbi években mind a technika, mindaz életvitel versenyek országos döntőinek is résztvevői voltak, többször szép sikerrel.
 alt

Sinkovics Ágnes matematika – technika szakos tanárként a miskolci Móra Ferenc Általános Iskolában kezdte a pályát, 10 év tapasztalatszerzés után Miskolc város technika szaktanácsadója lett. Városi technika és háztartástan fordulók, a városi csúcsszakkör, illetve a megyei háztartástan versenyek szervezésében vett részt. Egyik szervezője volt a TOE V. konferenciájának. 2000-től a Műszaki Tankönyvkiadónál  egy technika tankönyvsorozat társszerzője. Jelenleg a kőszegi Dr. Nagy László EGYMI-ben dolgozik intézményegység-vezetőként. Technikai ismereteit hasznosította a gyógypedagógiai oktatás hatékonyságához elengedhetetlen segédeszközök, játékos, fejlesztő eszközök készítésében is. A technika, életvitel és gyakorlat, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulók szaktanácsadója, mesterpedagógus.

                                                                                                                                                                         Vissza 

 2016

  

 alt

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola technika munkaközössége A szakmai team 2000-ben alakult. Mindnyájan aktív tagjai a Veszprém Megyei Technikatanárok Országos Egyesületének. Évente kerül megrendezésre a 2001-ben Mészáros Gábor tanár úr által életre hívott nagy sikerű Luca napi fonalfűrészelő verseny. Évről - évre egyre többen neveznek az időközben városiból megyei versennyé bővült eseményre. A közösség a tanév elején vehette birtokba a korábbi Központi Műhely épületében kialakított két új technika tantermét és annak kiszolgáló helyiségeit. Ezzel jelentős a nevelés-oktatás feltételét javító fejlesztés valósult meg intézményükben. Szívükön viselik a technikai nevelés sorsát és arra törekszenek, hogy diákjaikat korszerű módszerekkel, igényes tartalommal tanítsák, és kialakítsák bennük a rendszerszerű, technikai gondolkodás és műveltség alapjait. Munkaközösségi tagok:

Olma Frigyesné technika, angol, biológia szakos tanár, korábban természettudományi munkaközösség vezető. Életvitel versenyeken rendszeresen indította tanítványait, akikkel egy alkalommal az országos döntőbe is bejutott. A tanárnő éppen nyugállományát kezdi, de a verseny- és rendezvényszervezésben,  jelenleg is aktívan vesz részt.

Szandi Györgyné tanító, technika, háztartásökonómia-életvitel, valamint gyógypedagógia szakos tanár, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő, 2009-től 2012-ig – annak megszűnéséig - a Központi Előkészítő Műhely tagintézmény-vezetője. Új munkadarab ötletekkel, a mintadarabok, műszaki leírások megalkotásával, bemutatásával folyamatosan bővíti a munkadarab kínálatot. Versenyszervezésben, rendezésben, zsűrizésben aktívan vesz részt. Az Ötlettár kézügyesség fejlesztéshez és az Ötlettár nevelői segédlete című könyvek szerzője. Tantárgyunkkal kapcsolatos web oldalt működtet, ahol versenyekről, munkadarabokról készült képek, munkadarab leírások, a tananyaghoz kapcsolódó prezentációk találhatók.

Blahó Csilla technika, informatika, fizika szakos tanár. Diákjait évente készíti fel a technika, energiatakarékossági és a VIP versenyekre, melyeken szép helyezéseket érnek el. Egy évig a TOE veszprémi szervezetének titkára volt. Versenyszervezésben, rendezésben, a feladatlapok nyomtatásában, oklevelek készítésében is aktívan vesz részt. 

 alt
Horváth Józsefné 1969-ben kezdett dolgozni műszaki pályán, majd munka mellett elvégeztem az ELTE Tanárképző Főiskola Karának Technika Szakát. 1985-től a Dunakeszi 1. számú Általános Iskolában kezdett technikát tanítani, mely hivatást egészen napjainkig (nyugállományban tölthető éveiből is mintegy tízet) gyakorolja.  Pályája során folyamatosan képezte magát és képezte tanártársait is. Országos konferenciáinkra több alkalommal hozott módszertani bemutatókat, fejlesztési foglalkozásokat. Számos, a technikai neveléssel összefüggő területen (Tudomány és technikatörténet, Közlekedésiismeretek és a hagyományos Technika és Életvitel versenyeinken szerepelt kiválóan felkészített diákjaival eredményesen. Szakkörök, szakmai táborok bizonyítják a tanárnő elhivatott elkötelezettségét, 2000-ben főtanácsosi kinevezést vehette át, míg 2007-ben kapott Fazekas díjat.
 alt

Németh György Tanító-művelődésszervezői diplomáját a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kapta kézhez 1993-ban. Hat évves tanítói munka után vehette át iskolájában a technikai nevelést, majd Szombathelyen 2003-ban kapott szaktanári diplomát. Azóta osztálytanítóként és felső tagozatos technika tanárként dolgozik. Az eltelt évek alatt több szakmai továbbképzésen vett részt, melyek tanítói, szaktanári munkáját szolgálják. 2003-óta tagja a Technikatanárok Országos Egyesületének. A Veszprém megyei szervezet szakmai rendezvényein, szaktárgyi versenyein rendszeresen képviselik tanulói az iskoláját. Több évben is sikerült dobogós helyeket szerezniük, mind az Országos Technika versenyek megyei fordulóin, mind pedig Megyei Energiatakarékossági versenyeken. 2014-ben csapata bejutott az Országos Technikaverseny döntőjébe, melyet Szerencsen rendeztek. Technika mestertanári diplomát 2013-ban vehetett át Szombathelyen. 17 éve, a technika tantárgy keretein belül működteti iskolája 2400 m2-es gyakorlókertjét. Az Iskolakertekért Alapítvány második országos találkozóján, Győrben, mintegy 100 főnyi szakmai közönség hallhatott a tanár úr munkájáról. Számos kísérleti projekt és műveltségtartalom kidolgozásában, közvetítésében és módszertani megalapozásában vállalt munkát.

 alt

Seres János 1984-ben szerzett általános iskolai tanári diplomát Szegeden. A Békéscsabai 10-es Számú Általános Iskolában kezdett tanított technikát, matematikát, osztályfőnök és napközi vezető is volt. Diákjai közül a gyengébb képességűeket felzárkóztatta, míg a tehetségeket felkarolta. Tanítványai a különböző tanulmányi versenyeken (matematika, technika, közlekedési ismeretek, életvitel) sikeresen szerepeltek. A tanár úr a megyei versenyek lebonyolításában is aktív szerepet vállal, a technikaverseny országos döntőiben diákjai több alkalommal is eredményesen vettek részt, míg az életvitel és gyakorlat verseny országos döntőiben még sikeresebbek voltak. Több mint egy évtizede, hogy egyesületünk aktív tagja, 2009 óta elnökségi tag is. Szakmai folyóiratunkban rendszeresen publikál, az Életvitel és gyakorlatiismeretek versenyünk történeti áttekintését is neki köszönjük.

alt

Táncos András tanártársunkról szeretettel és fájdalommal emlékeztünk meg. Tanári pályájának különböző képesítéseit a Bajai, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szerezte, melyet közel négy évtizedes tanító, nevelő munka követett. A szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 1999-ben kezdett dolgozni. Tanítási óráin pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakított ki, ahol állandóan jelen volt a humor. Képes volt a technika, az életvitel és gyakorlat ismeretanyagának megfelelő csoportosításával, rendszerezésével, közvetítésével az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására. A szaktárgyi tanulmányi versenyekre való felkészítésen túl aktívan közreműködött az intézmény által szervezett megyei és országos tantárgyi versenyek lebonyolításában, a szakmai csoportok munkájának koordinálásában és irányításában. Talán ezzel is magyarázhatók az elmúlt évek tanulmányi versenyein elért eredményei. Tanítványai felkészülten, sikerorientáltan vettek részt a megmérettetéseken. Jól felkészült, a gyermekeket szerető, az embereket tisztelő kollégánk volt, olyan pedagógus, aki nemcsak szavakkal bizonyította elkötelezettségét a nevelés és oktatás iránt, hanem életvitelével, mindennapi munkájával.

                                                                                                                                                                         Vissza 

 2017

 

 alt 

Baranyai József Tatabányán született. Iskolái után 1975-ben kezdett el dolgozni a helyi Országos Bányagépgyártó Vállaltnál, kooperátorként, később lakatos munkákat is végzett. 1978-ban kezdte kétéves sorkatonai szolgálatát, mely után a Vértes Volán dolgozója lett. 1990-től szakoktatóként vett részt a Tatabányai Szabó József Geológiai Szakközépiskolában a lakatos ipari tanulók és technikusok oktatásában. Technika szakos tanári oklevelet a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett 1997-ben, majd 2000-ben a BMF Neumann János Informatikai Főiskolai Karon lett informatikus szakmérnök. A tanár úr évtizedek óta a Tatabányai Dózsa György Általános iskolában tanít, előbb matematika és rajz tárgyakat is a technika tantárgy mellett, míg az utóbbi években informatikát is. Diákjai számos technika és életvitel verseny eredményes szereplői. Munkájának, ill. iskolájának köszönhető az a speciális szaktárgyi komplex versenyünk, melyet a szaktanári közösség már több alkalommal is megrendezett.

 

alt 

 

Buttyán Sándor Hajdúnánáson született, 1967-ben matematika-fizika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanári diplomát szerzett az Egri Tanárképző Főiskolán, majd ezt követte az ELTE pedagógia szakos előadói oklevele. Pályakezdőként a Nógrád megyei Zabaron tanított, majd a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola tanára, később igazgató helyettese lett. 1977-től tanulmányi felügyelőként tevékenykedett, míg 1985-től egészen a 2002-es nyugdíjba vonulásig a Nógrád megyei Pedagógiai Intézet szakmai igazgató helyettese, majd igazgatója volt. A technikai nevelés ügyét országos szinten a közlekedésnevelésben végzett munkája képezi. Nevéhez köthető a közlekedésre nevelés 1-10 évfolyamra szóló „mikrotanterve”. Kezdeményezője volt, hogy az országos tanulmányi versenyek sorába fogadja a köznevelés a 4. és 8. évfolyamosok közlekedési ismeretek versenyét. A kibővített több évfolyamra szóló versenyek fő szervezői feladatait is évekig látta el a Közlekedési Minisztérium megbízásából.

 

alt

 Róka József 1972-ben érettségizett a veszprémi Lovassy Gimnáziumban, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-műszaki ismeretek szakos tanári oklevelet. Az első szaktanári évtized a veszprémi Bem József Általános Iskolában telt 1988-ig. Matematikát és technikát tanított, intézménye a tehetségek és a lemaradók segítségére egyaránt nagy gondot fordított. Szakköröket vezetett: közlekedési ismeretekből, gépszerelésből, matematikából és több szaktárgyi versenyre is vitte diákjait. A következő két évtized a Veszprémi Általános Iskolák Központi Előkészítő Műhelyének vezetésével telt, mely a technika tantárgy anyag- és eszközigényét biztosította a város és környék iskoláinak számára. Technika az iskolában címmel módszertani folyóiratot is indított, majd a TOE is felvállalta a lapot, a kiadást és a nyomdai munkákat, a későbbiekben a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet végezte. 2007-től a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola igazgatója (innen indult újra a technika verseny 2000-ben), kétszeres kiválóra akkreditált tehetségpont. Tanáregyesületünk alapító tagja.  

alt

Sztupák László Sajószentpéteren született, az általánost Ormosbányán járta, majd a miskolci Zalka Máté Gépészeti Szakközépiskola következett, itt érettségizett 1981-ben. Érdeklődése vitte a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára, ahol 1986-ban lett közlekedési műszaki tanár és autógépész üzemmérnök. Rövid ideig a Rába gyárban is dolgozott, mint kooperátor. 1990-ben választotta a tanári hivatást és azóta is Pápán, a Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanít technikát és fizikát. Számos továbbképzésen bővítette tudását, példaként: „A differenciált tanulásszervezés alapjai”, „A differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei”, Hatékony iskolát mindenkinek!, Integrált nevelés az óvodában és az iskolában”.

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1998-ban végzett, mint számítástechnikai szakos tanár. Diákjai rendszeres szereplői a technika versenyeknek, 2016-ban a megyei és országos technikaversenyt is diákjai nyerték.

                                                                                                                                                                         Vissza

 2018

  

 

alt

 Gróf-Mozsár Ildikó 1994-ben szerzett tanítói oklevelet a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán és ebben az évben kezdett el tanítani Budapesten. 1998-ban az Egri Eszterházi Károly Tanárképző Főiskolán  informatika tanári képesítést, majd 2011-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetem Tanárképző Karán technika szakos középiskolai tanár képesítést kapott. Jelenlegi iskolájában, a XVI. kerületi Herman Ottó Általános Iskolában alsó tagozaton ének-zenét, felsőben pedig informatikát és technikát tanít. Számos szakmai továbbképzést is teljesített, ezért láthat el rendszergazdai feladatokat. Részt vett a szöveges értékelés kidolgozásában, és a kézműves tanfolyamokon szerzett tapasztalatait a technika tanításában is hasznosítja. Szaktanári és versenyfelkészítői munkája kiemelkedő, tanáregyesületünk aktív tagja. 

alt

Sólyom Mária tanárnő Ajkáról származik. A családban több generáció kötődik a népi iparművészethez, felmenői között hímző és fafaragó mesterek is voltak. Szombathelyen előbb 2009-ben háztartás-ökonómia-életvitel – technika szakon szerzett általános iskolai tanár diplomát. Majd 2013-ban technika mester szakon középiskolai tanári diplomát szerzett. Pályája 2009-ben Gyömrőn indult, majd 2012-ben költözött Mosonmagyaróvárra.  Bázisiskolájában az Ujhelyi Imre Általános Iskolában technikát, hon- és népismeretet tanít, jelenleg öt iskola négy telephelyén végzi munkáját. Közel egy évtizede aktívan dolgozik az egyesültben, elnökségi tag is. Szakmai fejlődésében részt vett pályaorientációs konzulensi képzésen, részt vesz a robotika és a pénzügyi ismeretek honosításában. Találkozott a gamification - játékosítás korszerű törekvéseivel is. Számos, a technikához kötődő, vagy attól szerteágazó területen szerepeltek kiválóan diákjai. Kiemelkedő eredmények születtek diákjaival a technika és életvitel versenyeken, az egyesület egyéni pályázatain, de szerepeltek a város ipartörténeti vetélkedőin is, és rendszeresen látogatják a Kutatók Éjszakája programot. Városa több alkalommal jutalmazta elismerő oklevéllel diákjai eredményes felkészítéséért, iskolájában munkájáért 2008-ban Újhelyi Díjat kapott. Cikkei, a technikai nevelést népszerűsítő írásai, beszámolói rendszeresek az egyesület kiadványaiban, a helyi újságban, illetve a megyei napilapban.

alt

 Faragó M. Ferenc 1982-ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-technika szakán, nappali tagozaton. Évfolyamuk volt az első, aki már a megújuló gyakorlati ismereteket, a technikát tanulta. Több mint három és fél évtizede tanít technikát, bár éveken keresztül intézményvezetői munkája mellett ezt kevés órában tehette. Ilyenkor szakkörök vezetése segítette a versenyekre való felkészülést. Csongrád megyét a 2000 lelkes Fábiánsebestyén község általános iskolája, annak általa felkészített diákjai több, mint tíz alkalommal képviselték az országos döntőkben. Ez azért is rendkívüli eredmény, mert a csongrád megyei döntőkben gyakran tíz, vagy tíznél is több iskola versenyez a megyei első helyért. Az országos döntők versenyeredményei, köztük a szerencsi első hely is, rendkívüli eredmény! A nyugdíjhoz közeledve a tanár úr méltatlannak találja (joggal sic.) a technika tantárgy helyzetét napjainkban, számára fájdalmas ez, úgy véli, ennek a diákok a vesztesei.

alt

 Czápos Péter 1960. szeptember 21-én Meggyesegyházán született. Tanári pályájára előbb a Debreceni Tanítóképző Főiskolán Tanító Szakán, majd a Szegedi Juhász Gyula Főiskola Technika Szakán készült föl. Első tanítói-tanári állása Battonya 2. Számú Általános Iskolája volt, ezt követően került Gyulára. Előbb a Bay Zoltán Általános Iskolába, majd az összevonás után az Implom József Általános Iskola egyik tagintézményébe került, ahol azóta is technikát és közlekedési ismereteket tanít, illetve sakk szakkört vezet. Diákjai a kezdetektől részesei a technika versenyeknek, ahol iskolája és a tanár úr az utóbbi években a megyei döntők szervezésében, lebonyolításában is aktív szerepet vállal. Sikeres versenyeredményei nem csak technikából, hanem közlekedési ismeretekből és sakk diákolimpiákról is vannak. A technika és életvitel verseny országos döntőiben több alkalommal szép eredménnyel képviselték Békés megyét. Az életvitel döntőben szerepelt diákja egyéni második helyezéssel 2018-ban, míg a technika döntőben 2017-ben harmadik helyen végzett csapata.

                                                                                                                                                                          Vissza

 2019